Samenwerking met hoofdtrainer/coach gestopt

Met spijt maakt het bestuur bekend dat de samenwerking met hoofdtrainer/coach André van Moock per deze week is gestopt.

Er was een verschil van inzicht ontstaan met de selectie, waarbij in overleg de samenwerking is beëindigd.

Wij zijn zeer erkentelijk voor zijn inzet en betrokkenheid bij de vereniging.

We hebben Niels Tamminga, trainer/coach van de vorige 2 seizoenen, bereid gevonden naast Mark Vedder de selectie te coachen en trainen voor de komende weken.

Namens het bestuur.

TC