De Kantine

De kantine is het middelpunt van onze vereniging, gezelligheid staat natuurlijk centraal. Onze vereniging is naast korfballen ook verschrikkelijk goed in feesten. En dit moeten we zo houden! Om alles in goede banen te leiden hebben wij als kantinecommissie een aantal spelregels opgesteld. Als iedereen deze nakomt voorkomen we een hoop ergenis. Lees deze regels even door en hou je hier ook aan, zodat de kantine altijd het middelpunt van gezelligheid is. Uiteindelijk is de kantinecommissie verantwoordelijk voor allerhande zaken omtrent de kantine van Ritola. De overige leden hebben hier ook een grote bijdrage in.

De Kantine commissie

Arjan Pot (voorzitter, kantinebezetting)
Saskia Gubler (algemeen)
Johan Pater (inkoop, container, oud papier)
Monique Jonker (algemeen)
Gea Kuiper (algemeen)
Marian Tuinman (algemeen)
Manon Pater (kantinediensten, schoonmaak)
Roy Terpstra (algemeen)
Thomas Polman (kantinediensten)

Voor vragen en opmerkingen kun je een e-mail sturen naar kantine@ritola.nl.

Documenten

Om de aanvraagformulieren te mailen dien je deze volledig te kopiëren en daarna te plakken in een mail naar kantine@ritola.nl

2016 Richtlijnen kantine

Aanvraagformulier Gebruik Kantine

Aanvraagformulier Uitleen Kantinemateriaal

 

Sleuteladressen kantine:

Jerry Kuipers: De Hilde 76 Zuidlaren
Rienus Doedens: De Slaiten 20 Zuidlaren

Gebruik kantine

Wil je gebruik maken van de kantine, dan dien je één week voor de activiteit het formulier”aanvraagformulier gebruik kantine” in te vullen en te mailen naar kantine@ritola.nl. Na de aanvraag krijg je een terugkoppeling of het wel of niet akkoord wordt bevonden. Op de agenda van de Ritola site worden alle activiteiten geplaatst die in de kantine plaatsvinden. Dus kijk eerst of de kantine op de dag en tijdstip van jouw aanvraag vrij is. Neem de richtlijnen kantine door, hierin staat wat wel en wat niet is toegestaan. De aanvrager is verantwoordelijk voor de kantine tijdens de activiteit en zorgt er voor dat de kantine schoon en netjes wordt achtergelaten.

Uitleen materiaal

Wil je een statafel, tafel, stoelen of iets anders uit de kantine (dus geen korfbalmateriaal) lenen, dan dien je het formulier “aanvraag uitleen kantinemateriaal” twee weken voor het lenen in te vullen en te mailen naar kantine@ritola.nl. Na de aanvraag krijg je z.s.m. een terugkoppeling. Mocht er schade ontstaan aan het materiaal dan zijn de kosten voor de lener die op het aanvraagformulier staat.