Mijn Ritola, Ons Ritola. Een feestelijke en inspiratievolle avond!

Na maanden van voorbereiding was het eindelijk zo ver: het grote Mijn Ritola, Ons Ritola feest. 11 februari stond bij velen al een poos in de agenda als een feestelijke avond en een uitnodiging mee te denken over de toekomst van onze vereniging. Met een playbackshow voor onze jeugd en hun ouders waarover Anita een heel leuk verslag schreef , twee ronden meedenken over de toekomst van onze vereniging en een feest ter ere van ons jubileum, hebben we er een super avond van gemaakt!

De naam zegt het al: de nadruk van de avond lag op dat de vereniging van ons allemaal is. We bestaan uit verhalen, tradities, vriendschappen, (familie)geschiedenis, gezelligheid, prachtige sportprestaties en nog zoveel meer. Je hoeft maar een paar filmpjes te bekijken die zijn geplaatst om te herkennen wat ik hiermee bedoel. Zelfs vanuit India en Turkije en vanaf Bonaire, overal wordt meegeleefd. Mooie verhalen van vroeger en mensen die in waren voor een feestje en gezelligheid; een leuke representatieve mix voor wie we zijn.

Zonder onze belangrijkste ‘bouwstenen’, allemaal bestaand uit vrijwilligers, zouden we als vereniging niet bestaan. Vandaar ook dat we heel graag vanuit deze bouwstenen input wilden ophalen bij leden, actief betrokkenen, supporters, etc. voor een toekomstbestendig Ritola korfbal. De bouwstenen, waarbinnen allerlei commissies actief zijn, werden in november aangekondigd tijdens de algemene ledenvergadering. Dit zijn ‘Onze Jeugd’, ‘Onze Activiteiten’, ‘Ons Geld’, ‘Onze Sport’, ‘Onze PR’ en ‘Onze Kantine’. Toen al kon er worden meegedacht over hoe we zoveel mogelijk input konden ophalen tijdens het feest, wat uiteindelijk resulteerde in de marktkraampjes op 11 februari, aangevuld met de ‘Denktank-kraam’: ‘Ons Ritola’. Net als op de markt, kregen de kraammeesters de kans zich te onderscheiden en zoveel mogelijk mensen naar hun kraampje te lokken. Dicht bij de bar of de verwarming (die overigens een deel van de avond niet werkte door een lege tank diesel) staan, een quiz met een mooie prijs en nog een aantal goede redenen werden verkondigd, waarna iedereen uit eigen beweging binnen twee ronden mee mocht denken bij een kraampje. Erg leuk dat een zeer groot deel van de aanwezigen fanatiek meedacht en veel punten aandroeg!

Daarna was het tijd voor feest! DJ Matthijs, die ook al een poos bezig was geweest met de voorbereidingen, zette de tent op z’n kop door hits te draaien voor jong en oud. Drankjes werden ten overvloede geschonken door een aantal heren van buurvereniging Zuidlaren Trojans. Super dat dit zo kon! Naast het dansen en meezingen werden oude bekenden verwelkomd en werd er doorgekletst over de ideeën die waren ontstaan bij de marktkraampjes. Ik wil je vooral uitnodigen onderaan de pagina te bekijken of je jezelf terugziet op de vele foto’s die gemaakt zijn door Marni en Marco. De volgende dag heeft een grote groep mensen traditiegetrouw geholpen met het terugbrengen van de kantine en de tent in ouwe staat. Want altijd geldt: de opgehangen slingers dienen weer opgeruimd te worden de volgende dag.

Direct de woensdag na het feest is de organisatie van het feest bijeengekomen om te evalueren hoe de avond ging. De organisatie en de loop van de avond zelf werd geëvalueerd, maar vooral werd gesproken over de opgedane ideeën en de energie die er was gegenereerd. Elke bouwsteen plant op korte termijn een vervolgafspraak – waarvoor belangstellenden al worden uitgenodigd – om vorm te gaan geven aan goede ideeën! Het zou erg leuk zijn als je je idee een vervolg wilt geven door je bij een van deze bijeenkomsten aan te sluiten. Dit kan door even te mailen naar secretariaat@ritola.nl, of even een berichtje te sturen aan de betrokkenen bij het kraampje waar je je idee hebt gedropt!

Graag wil ik namens het bestuur iedereen heel hartelijk bedanken die actief heeft meegeholpen in de voorbereiding. Het was erg leuk om te merken dat de betrokkenheid met de week en bijeenkomst groeide en uiteindelijk leidde tot een super geslaagde avond op 11 februari. Daarnaast ben ik heel blij dat er veel ideeën en energie is verzameld  en we oude bekenden weer hebben gezien en gesproken. Geniet vooral nog even na van de foto’s en tot gauw, bijvoorbeeld tijdens de Sinaasappelactie en de PubQuiz op 18 maart!

 Hylke