Het grote ‘Mijn Ritola, Ons Ritola’ Feest! Zaterdag 11 februari!

Beste (oud) leden, ouders/familie van leden, donateurs, sponsoren en vrienden van de vereniging,

Heel graag nodigt het bestuur je uit om op 11 februari, rond ons 55-jarig jubileum, feest te vieren en mee te denken over de toekomst van onze mooie vereniging. Deze in 1968 opgerichte vereniging verdient namelijk wat ons betreft nog een hele lange en mooie toekomst. Niet alleen op het gebied van sportieve prestaties, maar ook zeker op het sociaal en maatschappelijke vlak: mooie vriendschappen, leuke vrijwilligersrollen en een hechte familiecultuur.

Na de coronatijd merken we dat het voor eenieder lastig was/is om weer op te starten. Avonden op de bank waren ook wel eens lekker en sporten en sociale activiteiten konden simpelweg deze periodes niet. Helemaal niet zo gek dus, dat het ook binnen de vereniging op sommige vlakken even zoeken was en is. Juist daarom willen we er graag voor zorgen, dat het gevoel voor en van ‘Ons Ritola’, weer een stevige boost krijgt. En willen we samen met jou toewerken naar een mooie toekomst!

De komende weken vertellen (oud) Ritolisten wat hun groen-witte Ritola hart laat kloppen en waarom we allemaal hopen dat jij er bij bent op 11 februari. Houd onze website en socials dus in de gaten!

Op 11 februari zal eerst de jeugd zich laten zien, vervolgens kan iedereen op verschillende plekken op ons terrein terecht, om mee te denken over onderwerpen die onze vereniging draaiende houden. Een paar van deze onderwerpen: onze jeugd, onze activiteiten, ons geld, onze sport, onze PR, onze kantine. Zodra alle ideeën gedeeld en gehoord zijn, is het tijd om te proosten op ons 55 jarig jubileum, bij te kletsen en ruimte om te dansen!

Zaterdag 11 februari
Ritola kantine
19:00 uur: Playbackshow van de Ritola-jeugd voor de Ritola-ouders.
20:30 uur: Ideeën delen waarmee Ritola korfbal nog minstens 55 jaar verder kan.
Aansluitend: feest!

Heel graag, namens het bestuur van Ritola en de organisatie, tot dan!

Kijk ook op deze link