Grote opkomst paaseieren zoeken in Zuidlaren

De animo om te komen paaseieren zoeken op Goede Vrijdag in Zuidlaren was enorm. Het leverde tussen 10.00 en 12.00 uur een extra gezellige drukte op in het centrum van Zuidlaren. De winkeliers moesten even flink de handen uit de mouwen steken om de vele kinderen, die de rode en/ of groene eieren in hun etalages hadden gevonden, van een stempel op hun stempelkaart te voorzien. Bij sommige winkeliers lag of hing ook een paars ei met daarop een letter voor de oudere jeugd. Die kinderen kwamen niet binnen, maar moesten met de gevonden letters een zin maken.

De organisatie was in handen van Ritola Korfbal i.s.m. VOZ. Aan enthousiaste Ritola vrijwilligers geen gebrek. Om 9.15 uur werd op het gras naast het standbeeld van Berend Botje een aanhanger, met allerlei spullen om het centrale punt in te richten, in ‘no time’ leeg gepakt. Het zou droog blijven, dus dat scheelde wat opbouwwerk. Bij de Autoshop konden we ook dit jaar weer terecht voor o.a. elektriciteit en water voor de ranja. Ook werden we er van koffie en thee voorzien. Van Lilly’s kregen we een lekkere traktatie 🙂 En Top 1 Toys voorzag ons belangeloos van extra stiften voor de oudste kinderen om de gevonden letters op hun letterkaart te noteren. Bedankt voor dat alles!

Om 10 uur kwamen de eerste kinderen met hun ouders/verzorgers of opa’s en oma’s om een stempelkaart af te halen. Even na 10.45 uur waren er over de 500 uitgedeeld! Er werd dus massaal naar paaseieren gezocht in de winkeletalages aan de Stationsweg en daar omliggend. Ondertussen werd het centrale punt heringericht en werd een bezoek gebracht aan overbuurman Jumbo om daar de schappen een beetje te plunderen, want over zo’n toestroom van kinderen hadden we nooit durven dromen. 150(!) meer dan tijdens de laatste editie, alweer twee jaar geleden door Corona. Er werden 508 bekers ranja gevuld en een even zoveel aantal traktaties klaargezet.

Tegen 11.45 uur stroomde het grasveldje voor het centrale punt vol en wachtte iedereen geduldig op de prijsuitreiking die even na 12.00 uur startte. Teije deed het woord en samen met de paashaas, die terug was van een paaseitjes uitdeel ronde door het dorp, verzorgde hij de uitreiking. Er werden door de paashaas winnaars ‘gegrabbeld’ uit de stempel- en letterkaarten met de meeste stempels en juiste ingevulde zin. In elke leeftijdscategorie drie. De winnaars namen onder luid applaus hun prijs in ontvangst. Dat waren :
Rode eieren, 2 t/m 5 jaar : Olivia, Michell, Lenn
Groene eieren, 6 t/m 8 jaar : Ryan, Kee, Christoffer
Paarse eieren, 9 t/m 12 jaar : Nicolas, Liam, Ruben

Ook waren er i.v.m. het 5 jarig jubileum van dit prachtige paaseieren zoekevenement vijf gouden eieren verstopt buiten de etalages. Dus nog meer kans om een prijs in de wacht te slepen! De gelukkige vinders waren Rafael, Frederique, Elzar, Michell en Jesse.

Als korfbalvereniging vinden we het super fijn dat we niet alleen onze korfballende jeugd, maar ook alle andere kinderen een leuke ochtend hebben mogen bezorgen. We kijken dan ook weer uit naar volgend jaar!

Gea, Mariëlle, Gréanne, Rienus, Britt, Hylke, Willem, Tessa, Bert & Marni bedankt voor jullie inzet en enthousiasme!

Teije en Karolien