Algemene ledenvergadering, vrijdag 3 november

Algemene ledenvergadering vrijdag 3 november 20.00 uur in de korfbalkantine.

Voor wie: leden, ouders en betrokkenen.
Actie 1: jaaroverzicht, mededelingen, verslag penningmeester.
Actie 2: Verenigingsmodel ‘Mijn Ritola Ons Ritola’.

Er is een grote groep enthousiaste leden actief betrokken bij het samenstellen van ons verenigingsmodel. Dit willen we graag delen met zoveel mogelijk leden, ouders en betrokkenen.
Graag tot ziens op de ALV.

Het bestuur