Agenda algemene ledenvergadering 29-10

Aanstaande vrijdag 29-10 om 20:00 vindt de ALV plaats in de kantine. De jaarverslagen zijn alvast te bekijken De agenda volgt hieronder.

Graag spreken we zoveel mogelijk van jullie bij over lopende zaken en horen we jullie vragen en opmerkingen, zodat we hier als bestuur mee verder kunnen. Hopelijk tot dan!

1. Opening
2. Mededelingen
3. Organogram
4. Notulen ALV 2 oktober 2020
5. Jaarverslagen van de commissies
6. Verslag & verkiezing kascommissie
7. Verslag penningmeester + begroting 2020/2021
8. In het zonnetje
9. Pauze
10. Commissies: Vrijwilligers, TC, Webcommissie, vertrouwenspersonen
11. Accommodatieplan en SponsorKliks
12. Bestuurssamenstelling per ALV 2020
13. Rondvraag